Mimoriadne úspešné SND získalo najviac divadelných DOSIEK

Na fotografii: DOSKY 2017: Lucia Šipošová, Juraj Rašla, Iveta Štefunková, Marián Chudovský, Lenka Máčiková, Boris Ažaltovič, David Radok
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2017

DOSKY 2017: Lucia Šipošová, Juraj Rašla, Iveta Štefunková, Marián Chudovský, Lenka Máčiková, Boris Ažaltovič, David Radok
DOSKY 2017: Lucia Šipošová, Juraj Rašla, Iveta Štefunková, Marián Chudovský, Lenka Máčiková, Boris Ažaltovič, David RadokDosky 2017: Marián Chduovský, Lenka Máčiková, Boris Ažaltovič, David RadokDosky 2017: David RadokDosky 2017: Lenka Máčiková, Boris AžaltovičDosky 2017: Daniel Fischer
Fotografie:  1-5  6-10