Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Zomrel významný slovenský dramatik Osvald Zahradník

Článok zaradený dňa: 17. 8. 2017 / Izabela Pažítková
Zomrel významný slovenský dramatik Osvald Zahradník

Vedenie Slovenského národného divadla prijalo so zármutkom správu o úmrtí významného dramatika Osvalda Zahradníka, ktorý bol v rokoch 1976 – 1979 umeleckým šéfom Činohry SND.

Osvald Zahradník absolvoval Filozofickú fakultu na Karolovej univerzite v Prahe (filozofiu a psychológiu). Na začiatku svojej literárnej činnosti uverejňoval krátke prozaické state v novinách a časopisoch. V rokoch 1961 - 1971 bol režisérom Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a neskôr redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave. Tri roky pôsobil aj na Ministerstve kultúry SSR ako vedúci divadelného oddelenia (1973 – 1976). Po odchode zo SND sa venoval práci vo Zväze slovenských dramatických umelcov.

Osvald Zahradník bol autorom rozhlasových i divadelných hier a televíznych scenárov. Činohra SND uviedla jeho hry Sólo pre bicie (hodiny) (1972), Zurabája alebo Epitaf pre živého (1973), Sonatína pre páva (1976), Omyl doktora Moresiniho (1983), Čas do brieždenia (1984) a Polostrovy vianočné (1987).

Vo svojich hrách sa Osvald Zahradník venoval predovšetkým citlivým otázkam nesúladu v medziľudských vzťahoch, konfliktom vyplývajúcim z konania postáv a noriem etiky, niektoré jeho diela majú i detektívnu zápletku. Zaujímala ho aj téma vojny a Slovenského národného povstania. Diváci aj kritika oceňovali predovšetkým Zahradníkovu invenčnosť v citlivom spracovaní tém konfrontácie sveta ilúzií a skutočnosti, sveta starých ľudí a najmladšej generácie. Túto tému reflektoval aj v hre Sólo pre bicie (hodiny), ktorej legendárnu premiéru v zahraničí uviedlo slávne divadlo MCHAT v Moskve v roku 1973 s významnými ruskými hercami. Záznam tejto inscenácie ešte aj dnes vysielajú v Rusku na niekoľkých televíznych kanáloch.

Osvald Zahradník sa narodil 16. novembra 1932 vo Veľkom Bočkove na Zakarpatskej Ukrajine v bývalom Československu (v súčasnosti Ukrajina). Zomrel v stredu 16. augusta 2017 v Bratislave. V roku 2003 prezident SR Rudolf Schuster udelil Osvaldovi Záhradníkovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj slovenskej dramatickej tvorby.

Posledná rozlúčka s významným slovenským dramatikom Osvaldom Zahradníkom bola v utorok 22. augusta 2017 o 11.45 hod. v bratislavskom Krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

 

Zdieľaj: Facebook