Preskočiť menu
Štandardné zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Zľavy

 

ZĽAVY V SEZÓNE 2016/2017

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

Činohra SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

HB:

Lakomec

2. a 3. a 4. kategória

Pán Mimo


NB:

 

3. a 4. kategória

Arkádia

Fanny a Alexander

Jana Eyrová

Labyrint a raje Jána Amosa

Madame Bovary

Nevesta hôľ

Nevina

Sissi


Štúdio NB:

 

2.kategória

Bačova žena

Ilúzie

Morálka 2000+

Popol a vášeň

Polnočná omša

Prorok Štúr a jeho tiene

Strach

Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov

Zľavy sa nevzťahujú na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Opera SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a zo 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia – Carmen, Nabucco, Čarovná flauta, Arsilda, na detské predstavenia, doobedňajšie predstavenia, Kontinuity, Matiné, na Silvestrovský koncert, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Balet SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a zo 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia Carmen à la Gypsy Devils, Luskáčik, na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

2. Zľavy pre ZŤP a ZŤPS

Činohra, Opera, Balet SND → 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel a vybraných mimoriadnych udalostí.

Imobilní návštevníci majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 8/2009. Jeden člen sprievodu má nárok na zľavu 50 %.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu v čase 1 hodinu až 30 minút pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks) v pracovný dňoch:

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka.

Činohra SND:
Zľava na predstavenia Činohry SND pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 v časti Zľavy v sezóne 2016/2017.

Opera SND:
Zľava na predstavenia Opery SND pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 v časti Zľavy v sezóne 2016/2017.

Balet SND:

historická budova (HB) 3. kategória: 5,00 €
4. kategória: 3,00 €


 

Sála opery a baletu (NB) 3. kategória: 5,00 €
4. kategória: 3,00 €


5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) v pracovných dňoch:

Činohra SND:

sála činohry (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

štúdio (NB)

8,00 €

 

Opera a Balet SND:

sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

5,00 €

2. kategória:

5,00 €

3. kategória:

3,00 €

4. kategória:

3,00 €

Zľava sa nevzťahuje na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).
Zľava sa nevzťahuje na doobedňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.

6. Hromadný odber

Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

Hromadné objednávky sú povolené/prijímame až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Leni, Mercedes Benz, Mojmír II.

7. Rodinná vstupenka

Rodinná vstupenka je skupinový typ zľavy, ktorá je určená pre rodiny s deťmi. Skupinovú zľavu vo výške 15 % si môže uplatniť zákazník na repertoárové predstavenie SND vo všetkých kategóriách sedenia – neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).
Podmienkou uplatnenia zľavy pri nákupe vstupeniek je počet dospelých osôb, ktorý nesmie prevýšiť počet detí v skupine s výnimkou trojčlennej skupiny, kde môžu byť dvaja dospelí a jedno dieťa. Počet detí v skupine nie je obmedzený. Vek detského návštevníka je ohraničený 17 rokmi vrátane.

8. Množstvová zľava

Činohra SND → nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %

Balet a Opera SND → nad 20 ks vstupeniek zľava 2 % 
                                   nad 30 ks vstupeniek zľava 3 % 
                                   nad 40 ks vstupeniek zľava 4 % 
                                   nad 50 ks vstupeniek zľava 5 % 
                                   nad 100 ks vstupeniek zľava 8 %

9. Mimoriadne zľavy – podľa stavu predaja vo výnimočných prípadoch schvaľuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.

10. Voľné vstupenky (vstupenky so 100 % zľavou) schvaľuje generálny riaditeľ a riaditeľ príslušnej organizačnej zložky v zmysle Smernice č. 7/2012.