Blog

Odkrývanie rébusu - Čakanie na Hoffmanna
Publikované dňa: 10.06.2019
Uvedenie Offenbachových Hoffmannových poviedok je v divadle vždy udalosťou. Je to dielo, ktoré umožňuje vyložiť fantastické rozprávanie vo svojej subjektívnej zaujatosti, kde sa prikrášľuje, preháňa, ospravedlňuje, sníva, nahovára a deje sa ešte všeličo možné. Pre mňa je toto zaujaté rozprávanie predovšetkým prehliadkou dejinných súvislostí, v ktorých sa predstavia temné figúrky minulosti vždy v inom politickom prestrojení a maľujú nám variabilné ružové budúcnosti. To, že im uveríme, že ich argumenty často preberáme, je našou tragédiou, ktorá vedie k spoločenskému, ale i osobnému krachu, ako to vidíme v prípade básnika Hoffmanna.
Kaleidoskop ľudí
Publikované dňa: 10.06.2019
v kostýmoch výtvarníčky Ľudmily Várossovej
 
Čo pre teba znamená realizácia kostýmov k takej zvláštnej opere, akou sú Hoffmannove poviedky?
Najskôr som si musela odpovedať na otázku, či je na mieste výtvarná bohatosť, ktorá sa v tomto diele ponúka, pretože hudba i libreto sú plné rozprávačských, až rozprávkových konštrukcií. Alebo prísť s konceptom, ktorý bude hľadať zobrazenie príbehu v súčasnom svete s jeho estetikou. Snažiť sa aktualizovať príbeh opery.
 
Spolupracovala si s Jozefom Bednárikom – aký je rozdiel v ponímaní a realizácii teraz a vtedy?
Začiatkom 90. rokov, keď predchádzajúca inscenácia vznikla, sme sa domnievali, že naše obecenstvo túži vidieť človeka v spoločnosti odľahčeným, romantizujúcim pohľadom. Dnes žijeme viac-menej bez ilúzií, takže naše reflektovanie sveta je prozaickejšie s naliehavejšou dávkou realizmu, ba až sarkazmu.
Hoffmann, to je víťazstvo ducha nad telom
Publikované dňa: 10.06.2019
v interpretácii Mickaela Spadacciniho
 
„Moja metresa? Vôbec nie. Lepšie povedané tri milenky – umelkyňa, mladé dievča a kurtizána.“ Hoffmann, básnik a hudobník, nám rozpráva svoje fantastické príbehy. Márne sa pokúša spoznať lásku, vášeň, slasť, lebo zákonite vždy zlyhá. Útechu nachádza iba v alkohole, aby zabudol na strasti života. Ako to spieva, citujem; „Nám ostáva len božské opojenie duchom piva a vína… opitosť a bláznovstvo.“ Ničota, na ktorú chceme zabudnúť. Náš básnik váha, nevie nájsť cestu a súčasne sám seba ničí svojimi neuveriteľnými príbehmi. Jediné, čo ho zachráni, je jeho múza v podobe poézie, je to vlastne víťazstvo ducha nad telom.
 
Hoffmann a jeho fiktívny svet
Publikované dňa: 10.06.2019
v interpretácii Rafaela Alvareza
 
Pre mňa Hoffmann, sklamaný životom, postupne stráca rozum. Zamiloval sa do nesprávnej ženy.
Fascinuje ho Stella svojou odlišnosťou, ale aj komplexnosťou svojej osobnosti, inklináciou k umeniu, či jednoducho bytosťou ako takou.
Ak chcete dobre interpretovať Hoffmanna musíte sa vyzbrojiť širokou škálou psychologických daností, aby ste boli schopní obsiahnuť celý jeho manicko-depresívny potenciál.
 
Výrazne to platí pre dnešok, keď trend udáva v našom živote internet, mobilné telefóny a tablety a mnohí z nás žijú vo virtuálnom svete tak, ako žil v akomsi fiktívnom svete Hoffmann.
Zbor, ktorý kvalitne nezaspieva „a capella“, nie je dobrý zbor
Publikované dňa: 10.06.2019
Pavel Procházka je všestrannou umeleckou osobnosťou, patrí k najvýznamnejším zbormajstrom na Slovensku. Absolvoval štúdium na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako vedúci zbormajster speváckych zborov Lúčnice, Technika a SĽUK-u. Päť rokov bol hlavným zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru (1985 – 1990). V Opere SND zastáva túto funkciu od roku 2007.
 
 
Koncertná činnosť Pavla Procházku sa neobmedzuje len na Slovensko. S veľ kým úspechom hosťoval v prestížnych koncertných sálach od Ázie a Afriky až po Južnú Ameriku.

Stránky