Cenník – Opera SND

Cenník vstupeniek predstavení SND platný v sezóne 2017/2018 

Sála opery a baletu v novej budove SND

Predstavenie 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Bohéma

25,00 €

18,00 € 

14,00 € 

10,00 € 

Čarovná flauta

25,00 €

18,00 € 

14,00 € 

10,00 € 

Faustovo prekliatie

22,00 €

18,00 € 

14,00 € 

10,00 € 

La traviata

30,00 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

La traviata - októbrové predstavenie 39,00 € 34,00 € 25,00 € 15,00 €
La traviata - marcové predstavenie 39,00 € 34,00 € 25,00 € 15,00 €
Netopier

25,00 €

18,00 € 

14,00 € 

10,00 € 

Netopier - silvestrovské predstavenie

55,00 €

45,00 € 

35,00 € 

25,00 € 

Predaná nevesta 25,00 € 18,00 € 14,00 € 10,00 €
Predaná nevesta - májové predstavenia 39,00 € 34,00 € 25,00 € 15,00 €
Rigoletto

25,00 €

18,00 € 

14,00 € 

10,00 € 

Sedliacka česť / Komedianti

25,00 € 

18,00 € 

14,00 € 

10,00 € 

Simon Boccanegra

22,00 €

16,00 €

10,00 €

6,00 €

Turandot

30,00 €

20,00 € 

15,00 € 

10,00 € 

Židovka

22,00 €

16,00 € 

10,00 € 

6,00 € 

Židovka - decembrové predstavenie 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
nové tituly        
Sadko 25,00 € 18,00 € 14,00 € 10,00 €
Tosca 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
         
Detské predstavenia        
Nepredajme nevestu! 

8,00 €

 7,00 €

6,00 €

4,00 €

O čarovnej flaute a iných kúzlach 8,00 € 7,00 € 6,00 € 4,00 €

 

historická budova SND

Barbier zo Sevilly

30,00 €

20,00 €

15,00 €

8,00 €

Carmen

35,00 €

25,00 €

17,00 €

10,00 €

Don Giovanni

30,00 €

20,00 €

15,00 €

8,00 €

Eugen Onegin

25,00 € 

18,00 € 

14,00 €

8,00 € 

Krútňava

25,00 €

18,00 €

14,00 €

8,00 €

Macbeth

25,00 € 

18,00 € 

14,00 € 

8,00 € 

Nabucco

39,00 €

29,00 €

19,00 €

12,00 €

Triptych

25,00 € 

18,00 € 

14,00 € 

8,00 € 

Únos zo serailu

20,00 €

15,00 € 

10,00 € 

5,00 € 

nové tituly

 

 

 

 

Poľská krv 30,00 € 20,00 € 15,00 € 8,00 €
Španielska hodinka / Dafnis a Chloé 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €

 

 

 

 

 

Detské predstavenia

 

 

 

 

Figaro sem, Figaro tam

8,00 €

7,00 €

6,00 €

4,00 €

Z opery do opery

8,00 €

7,00 € 

6,00 € 

4,00 € 

 

Koncerty a iné (HB, NB)

Predstavenie 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Silvestrovský koncert

50,00 €

40,00 €

30,00 €

20,00 €

Kontinuity

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Matiné

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Voci da camera

8,00 € 

7,00 € 

6,00 € 

4,00 € 

 

Cenník vstupeniek predstavení SND platný v sezóne 2018/2019

Sála opery a baletu v novej budove SND

Predstavenie 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
Čarovná flauta

25,00 €

18,00 €

14,00 €

10,00 €

Don Giovanni

30,00 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

La traviata

30,00 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

Netopier

25,00 €

18,00 €

14,00 €

10,00 €

Netopier - silvestrovské predstavenie

55,00 €

45,00 €

35,00 €

25,00 €

Predaná nevesta 25,00 € 18,00 € 14,00 € 10,00 €
Rigoletto

30,00 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

Rigoletto - novembrový termín 59,00 € 49,00 € 39,00 € 29,00 €
Sadko

25,00 €

18,00 €

14,00 €

10,00 €

Tosca

30,00 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

Turandot

30,00 €

20,00 €

15,00 €

10,00 €

nové tituly        
Don Carlos 30,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 €
Hoffmannove poviedky 35,00 € 25,00 € 17,00 € 12,00 €
         
Detské predstavenia (NB)        
Nepredajme nevestu!

8,00 €

7,00 €

6,00 €

4,00 €

O čarovnej flaute a iných kúzlach 8,00 € 7,00 € 6,00 € 4,00 €

historická budova SND

Barbier zo Sevilly

30,00 €

20,00 €

15,00 €

8,00 €

Carmen

39,00 €

29,00 €

19,00 €

12,00 €

Cosi fan tutte

25,00 €

18,00 €

14,00 €

8,00 €

Krútňava

30,00 €

20,00 €

15,00 €

8,00 €

Macbeth

25,00 €

18,00 €

14,00 €

8,00 €

Nabucco

39,00 €

29,00 €

19,00 €

12,00 €

Poľská krv

30,00 €

20,00 €

15,00 €

8,00 €

Únos zo serailu

20,00 €

15,00 €

10,00 €

5,00 €

nové tituly

 

 

 

 

Rieka čajok/Rozpálená pec 19,00 € 14,00 € 9,00 € 5,00 €

 

 

 

 

 

Detské predstavenia (HB)

 

 

 

 

Figaro sem, Figaro tam

8,00 €

7,00 €

6,00 €

4,00 €

Rozprávka o šťastnom konci

13,00 €

11,00 €

8,00 €

6,00 €

 

Koncerty a iné (HB, NB)

Predstavenie 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Kontinuity

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Matiné

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Silvestrovský koncert

50,00 €

40,00 €

30,00 €

20,00 €

Voci da camera

8,00 €

7,00 €

6,00 €

4,00 €

Peter Dvorský - koncert 20,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 €
Úvodný koncert sezóny 20,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 €

Viac informácií o zľavách nájdete tu