Člen (členka) a sólista (sólistka) Baletu SND

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO , PRIBINOVA 17, 819 01 BRATISLAVA

K O N K U R Z

 

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v Balete SND na post:

  • člen (členka) Baletu SND
  • sólista (sólistka) Baletu SND

Konkurz sa uskutoční dňa:

17. 3. 2018 od 10.00 hod. na veľkej baletnej sále v novej budove SND Pribinova 17, 819 01 Bratislava.

Registrácia od 9:00 hod.

Písomnú prihlášku s podrobným profesijným životopisom, fotografiou celého tela a portrétom posielajte na adresu:

zuzana.ebersova@snd.sk

mobil: +421917824709

Adresa:

Balet SND, nová budova SND

Pribinova 17, 815 86 Bratislava

www.snd.sk

 

 

Konkurzné podmienky:

Vyžadujeme vysokú úroveň v technike klasického tanca a javiskovú skúsenosť.