Konkurzy na umelcov DE

I. hráč na lesný roh, zástupca vedúceho skupiny
21.12.2018

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:I. hráč na lesný roh,

zástupca vedúceho skupiny

 
Soprán, alt, tenor, bas
19.12.2018

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na voľné miesta

v opernom zbore SND v hlasových skupinách

soprán, alt, tenor, bas