Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1181171 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Smútočný veniec 250 250 O/2018-627 7.6.2018
1181172 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 13826.73 13826.73 Z-29092005 7.6.2018
418020 ASOCIÁCIA CORPUS Čmelíkova 9, 82103 Bratislava, SK 36067130 Um.účink. 11000 11000 Z-817/O/2017 7.6.2018
1181174 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 4800 4800 Z-509/GR/2016 7.6.2018
1181175 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne zastupovanie 4800 4800 Z-1123/GR/2015 7.6.2018
1181176 N Press,s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava, SK 46887491 Inzerát 300 300 O/2018-531;Z-176/CM/2018 7.6.2018
1181173 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 59.12 59.12 Z-486/GR/2015 7.6.2018
1181158 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1314/UDD/2017 6.6.2018
1181166 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online tech.podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 6.6.2018
1181165 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Prenájom za oceľ.fľaše 192.38 192.38 HZ-164848 6.6.2018
1181153 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Letenka 20.-24.6. 115 115 O/2018-700 6.6.2018
1181156 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubyt.11.-15.5. 577.92 577.92 O/2018-538 6.6.2018
418019 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubyt.14.5.-1.6. 1127.7 1127.7 O/2018-426 6.6.2018
1181162 FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81525 Bratislava, SK 44845995 Vysielanie reklamy 1000 1200 Z-1297/CM/2017 6.6.2018
5180024 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 178.11 178.11 O/2018-732 6.6.2018
5180025 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 24.3 24.3 O/2018-732 6.6.2018
1181159 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 160 192 Z-216/CM/2018 6.6.2018
1181149 SIMEX,SK s.r.o. Šťastná 6, 82105 Bratislava, SK 46586245 Kanc.stoličky 340 340 O/2018-648 5.6.2018
1181146 Chicoactor s.r.o. Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK 47632411 Um.účink.5/18 300 300 Z-535/Č/2014 5.6.2018
1181134 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 216 216 Z-1064/EaTPÚ/2017 5.6.2018
1181135 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil 40.5 40.5 Z-513/EaTPÚ/2018 5.6.2018
1181148 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 Obedy 5/18 116.5 139.8 O/2018-578;Z-2/2003,D-5/2 5.6.2018
1181147 STSZ,a.s. Ružindolská 19, 91701 Trnava, SK 34130250 Opr.prívesu BA 289 YZ 7535 7535 O/2018-542 5.6.2018
1181145 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 364 364 O/2018-218 5.6.2018
1181139 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 24.56 28.25 O/2018-11 5.6.2018

Stránky