Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132832 GM Electronic Slovakia,spol.s r.o. Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava, SK 31352324 EUR 453,00 € 453,00 € Elektronické súčiastky 9.1.2014
1140012 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 1 090,89 € 1 309,07 € O-108/12/81/2013 9.1.2014
1132833 CHOBOLA s..r.o. Magnetová 13, 83104 Bratislava, SK 35916290 EUR 402,60 € 402,60 € Fľaša oceľ.,náplň 9.1.2014
1140013 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 2 052,75 € 2 463,30 € O-138/12/81/2013 9.1.2014
1132834 FERART,s.r.o. Nová Rožňavská 3, 83104 Bratislava, SK 31372333 EUR 1 014,40 € 1 014,40 € Náradie 9.1.2014
1132835 EH HOBBY Záhradnícka 66, 82107 Bratislava, SK 17354153 EUR 68,99 € 68,99 € AKU lampa 9.1.2014
1132827 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 EUR 54,00 € 54,00 € Inzerát 9.1.2014
1132824 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 EUR 252,20 € 252,20 € Jazykové korektúry 8.1.2014
1132826 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK 603481 EUR 3 457,35 € 3 457,35 € Popl.za odvoz odpadu 8.1.2014
1140007 Krin,s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 46726667 Um.účinkovanie, Benci 1 100,00 € 1 100,00 € Z-1061/O/2013 8.1.2014
1140006 AJFA+AVIS,s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina, SK 31602436 EUR 49,50 € 49,50 € Čo má vedieť mzdová účt. 8.1.2014
1132823 Oleg Latták -ARCO Švabinského 22, 82107 Bratislava, SK 43476261 EUR 534,00 € 534,00 € Opr.sláčikov 8.1.2014
1132821 MUSIC FORUM V.O.S. Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK 31339191 EUR 3 022,66 € 3 022,66 € Náj.hud.mat. 7.1.2014
1140001 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 EUR 932,00 € 1 118,40 € Stravné lístky obedové 7.1.2014
1140002 eForge,s.r.o. Pekná cesta 11, 83152 Bratislava, SK 45882894 EUR 1 796,00 € 1 796,00 € Stoličky 7.1.2014
1132810 Krin,s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 46726667 EUR 2 200,00 € 2 200,00 € Um.účinkovanie,Benci 7.1.2014
1140004 Mária Puchalová - RIMON Baltská 1, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 22637966 EUR 70,80 € 70,80 € Prenájom kontajner.bunky 7.1.2014
1132812 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 EUR 255,56 € 255,56 € Nájom za oceľ.fľaše 7.1.2014
1140005 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 EUR 841,00 € 841,00 € Spotr.plynu NB 7.1.2014
1132813 ESP plus,s.r.o. Staré Grunty 40, 84104 Bratislava, SK 45332533 EUR 2 153,16 € 2 153,16 € Odvoz a likv.vyrad.DV 7.1.2014
1132811 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 1 894,48 € 1 894,48 € Z-5611852300 7.1.2014
1132815 SVD group s.r.o. Staré Grunty 36, 82107 Bratislava, SK 35917326 EUR 120,00 € 120,00 € Sťahovanie piána 7.1.2014
1140003 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 Um.účin.G.Tóth 1/14 90,00 € 90,00 € Z-556/Č/12;Z-529/Č/13 7.1.2014
1132816 SCHINDLER a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK 31402828 EUR 176,76 € 176,76 € Opr.výťahu 7.1.2014
1132818 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK 35715782 EUR 1 200,00 € 1 200,00 € Servis.služby k obč.31.12. 7.1.2014

Stránky