Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1190043 Ing.Ivan Šimek Bulíkova 13, 85104 Bratislava, SK Znalecký posudok 160 160 O/2019-57 16.1.2019
1190049 SPANDEX,s.r.o. Zátišie 10/A, 83103 Bratislava, SK 17330386 Fólia čierna 77.82 77.82 P-11012019 16.1.2019
1190048 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Krasnov,ubyt.7.-9.1. 131.4 131.4 Z-171/GR/2017;O/2018-1390 16.1.2019
1190053 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr,plynu NB 106 106 Z-928/EaTPÚ/2018 16.1.2019
1182540 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.odm.12/18 9033.89 9033.89 Z-402/O/2008 až Z-697/Č/2 16.1.2019
1182522 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 1074.65 1289.58 Z-1315/EaTPÚ/2017 15.1.2019
1182523 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 2417.84 2417.84 Z-1315/EaTPÚ/2017 15.1.2019
1182524 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.NB 6253.3 6253.3 Z-1315/EaTPÚ/2017 15.1.2019
319002 Bolshoi Theatre of Russia Teatralnaya sq.,, 125009 Moscow, RU Prenájom scény,Esmeralda,2.Platba 39953.95 39953.95 Z-101/B/2018 15.1.2019
319004 Eva Krestová Na Výšině 986/20, 14300 Praha 4, CZ 72474475 Košeľová látka 123.8 123.8 O/2019-9 15.1.2019
1190031 NELL AGENCY s.r.o. Kostolná Ves 281, 97226 Kostolná Ves, SK 46591184 Korčule kolieskové 67.3 67.3 P-09012019 15.1.2019
1190033 ELLI- Marián Havran M.Urbana 11, 95301 Zlaté Moravce, SK 33400237 Prúžky 40.4 40.4 P-09012019 15.1.2019
1182519 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-441/EaTPÚ/2017 15.1.2019
1190029 COTTON MERCER s.r.o. Jarmočná 169/3, 06401 Stará Ľubovňa, SK 31681018 Prúžky 71.52 71.52 P-09012019 15.1.2019
1182526 Dalibor Jenis,s.r.o. Trstinska 7896/40, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 50296817 Um.účink.Nabucco 2500 2500 Z-515/O/2016 15.1.2019
1182529 suggestive s.r.o. Slávičie údolie 10, 81102 Bratislava, SK 50167715 Um.účinkovanie 200 200 Z-968/O/2017 15.1.2019
1182534 JB Laboratories s.r.o. Lietavská 9, 85106 Bratislava, SK 46682791 Opr.osvetlenia 192 192 O/2018-1413 15.1.2019
1182536 DOMPEX s.r.o. Kozia 22, 81103 Bratislava, SK 35896311 Notografická práca,Don Carlo 60 60 O/2018-89 15.1.2019
1182525 DOMINI s.r.o. Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK 50595636 Um.účink. 520 520 Z-224-603/Č/2017 15.1.2019
318162 Casting studio CINE-JESSY s.r.o. Na Pankráci 2, 14000 Praha, CZ 25061119 Grisa.lic.odm.Netopier 990.33 990.33 Z-443/O/2011 15.1.2019
1190024 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 14.48 14.48 O/2018-1417 15.1.2019
1182528 ING.JURAJ VANČÍK Hlavná 211/61, 95193 Topoľčianky, SK 33630208 Opr.violončela 825 825 O/2018-1294 15.1.2019
1182530 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Poľská krv 2040 2040 Z-1113/O/2013+D3 15.1.2019
1182531 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Poľská krv 2040 2040 Z-1113/O/2013+D3;1113/O/2 15.1.2019
1190030 Ing.Pavol Prockl-PROCKL Búdkova 9, 81104 Bratislava, SK 11680377 Pódiová noha 306 306 O/2019-56 15.1.2019

Stránky