Hráč na II.sólo kontrabas

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post :
 
Hráč na II.sólo kontrabas
 
Konkurz sa uskutoční dňa 29. 10. 2019 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania – minimálne absolutórium konzervatória, alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie v príslušnom obore - posielajte do 25. 10. 2019 (vrátane ) na adresu:
 
Mgr. Bohuslav Smutný - kancelária orchestra
Slovenské národné divadlo
Pribinova ul. č. 17
819 01 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: bohuslav.smutny@snd.sk
 
Konkurzné podmienky:
 
K. D. von Dittersdorf: „Koncert E – dur“ 1. a 2. časť + kadencie
alebo J. B. Vaňhal: „Koncert D – dur“ 1. a 2. časť + kadencie
• Skladba koncertného charakteru podľa vlastného výberu
• hra z listu