Hráč skupiny violoncello – tutti

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO , PRIBINOVA 17, 819 01 BRATISLAVA 

K O N K U R Z

 

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

Hráč skupiny violoncello – tutti

 

Konkurz sa uskutoční dňa 24. 04. 2018 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.

Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania posielajte do 19. 04. 2018 (vrátane) na adresu:

 

Ján Dávid - Kancelária orchestra

Slovenské národné divadlo

Pribinova ul. č. 17

819 01 Bratislava

alebo e-mailom na adresu: jan.david@snd.sk

Konkurzné podmienky:

 • Minimálne požiadavky na prihlásenie sa: Maturita v odbore: hra na violončelo
 • Jeden z nasledovných koncertov:

  J. Haydn: C-Dur, 1. Časť s kadenciou,

  J. Haydn: D-Dur, 1. Časť s kadenciou,

  L. Boccherini: B-Dur, 1. Časť s kadenciou
 • Skladba podľa vlastného výberu
 • Výber z orchestrálnych partov, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke SND

  http://snd.sk/konkurzy-na-umelcov-
 • Eventuálne prijatie uchádzača je podmienené absolvovaním minimálne absolutória konzervatória.

Party na stiahnutie:

Aida

Bohéma

Carmen

Komedianti

Lohengrin

Madama Butterfly

Onegin

Predaná nevesta

Romeo a Júlia