La traviata

Giuseppe Verdi

La traviata

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Utorok 12. 2. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Piatok 8. 3. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Sobota 30. 3. 2019
19:00 h 21:45 h
Zrušené (náhradné predstavenie)
Štvrtok 16. 5. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Sobota 1. 6. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji

Za významnými operami zvyčajne stoja veľké literárne predlohy. Príbeh Violetty Valery, ako sa nám predstavuje vo Verdiho svetoznámej opere, inšpiroval jej predobraz, ktorým bola parížska kurtizána Marie Duplessisová z románu Dáma s kaméliami od Alexandra Dumasa mladšieho. Verdi s libretistom Piavem vstupujú na tenký ľad: odkiaľ sa oči slušnej spoločnosti s pohoršením odvracajú, práve tam autori zacielia všetku svoju pozornosť. Prenikajú do sveta ženy, ktorá obchoduje s láskou; no potom, keď sa skutočne zaľúbi, prejde dych vyrážajúcou premenou. Miluje absolútne a bezvýhradne: až do smrti, ktorú jej spôsobí krutosť milovaného i postupujúca ťažká nemoc. Tento príbeh obdivuhodnej metanoie podporuje Giuseppe Verdi svojimi mimoriadnymi danosťami psychológa a tvorcu plasticky stvárnených, hodnoverných a na (nielen) umeleckú pravdu povýšených obrazov ľudskej biedy i vznešenosti.