La traviata

Giuseppe Verdi

La traviata

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Štvrtok 15. 3. 2018
19:00 h 21:45 h
V predaji
Štvrtok 12. 4. 2018
19:00 h 21:45 h
V predaji
Piatok 29. 6. 2018
19:00 h 21:45 h
Zrušené (náhradné predstavenie)

Za významnými operami zvyčajne stoja veľké literárne predlohy. Príbeh Violetty Valery, ako sa nám predstavuje vo Verdiho svetoznámej opere, inšpiroval jej predobraz, ktorým bola parížska kurtizána Marie Duplessisová z románu Dáma s kaméliami od Alexandra Dumasa mladšieho. Verdi s libretistom Piavem vstupujú na tenký ľad: odkiaľ sa oči slušnej spoločnosti s pohoršením odvracajú, práve tam autori zacielia všetku svoju pozornosť. Prenikajú do sveta ženy, ktorá obchoduje s láskou; no potom, keď sa skutočne zaľúbi, prejde dych vyrážajúcou premenou. Miluje absolútne a bezvýhradne: až do smrti, ktorú jej spôsobí krutosť milovaného i postupujúca ťažká nemoc. Tento príbeh obdivuhodnej metanoie podporuje Giuseppe Verdi svojimi mimoriadnymi danosťami psychológa a tvorcu plasticky stvárnených, hodnoverných a na (nielen) umeleckú pravdu povýšených obrazov ľudskej biedy i vznešenosti.