Ideálny manžel

Ideálny manžel

činohra

Podozrivo aktuálna komédia o pokrytectve a podvodoch šarmantných politikov ale aj o paradoxných cestách lásky.

historická budova SND

Ideálny manžel patrí medzi najvýznamnejšie diela slávneho autora, ktorý bol na sklonku svojho prikrátkeho života vyobcovaný z tzv. lepších kruhov. Briskný dialóg, trefná irónia, ale aj nepochybný šarm bezostyšnej dekadencie a egoizmu „nóbl“ ľudí sú stále provokatívne, pravdivé a originálne vtipné. Sir Chiltern je na začiatku komédie nielen ideálnym manželom, ale aj bezúhonným verejným činiteľom. Vzorná maska politika a nepochybne príjemného muža v najlepších rokoch však začne strácať fasádu. Do hry vstúpia intrigy, vydieranie a zrazu je ohrozené všetko – súkromie, kariéra aj dobrá povesť.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 45 minút s prestávkou

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 7. novembra 2009 v historickej budove SND