Sedliacka česť

Pietro Mascagni

Sedliacka česť

Opera

Opera v jednom dejstve v talianskom jazyku

Nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Streda 28. 2. 2018
19:00 h 21:40 h
V predaji
Štvrtok 29. 3. 2018
19:00 h 21:40 h
V predaji

Sedliacka česť (1890) a Komedianti (1892) reprezentujú taliansky verizmus, operný smer, ktorý si na prelome 19. a 20. storočia za stredobod svojho záujmu zvolil pravdu všedného dňa, drsnú pravdu pudov a vášní, strachu, nenávisti, žiarlivosti, ale aj pravdu lásky a hrdinstva. Hudobný jazyk oboch opier je pútavý, plný zmien, kontrastov a dramatického napätia. A také sú aj oba zhudobnené príbehy: Komedianti sú tragédiou starnúceho herca Cania, ktorý sa od zatrpknutého intrigána Tonia dozvie o nevere svojej mladej ženy a z pomsty zabije ženu i svojho soka. Nemenej tragické vyústenie opery Sedliacka česť je výsledkom hriešneho vzťahu medzi ľahkomyseľnou Lolou a jej dávnym milým Turiddom, za ktorý musí Turiddu podľa dávneho zvyku zaplatiť Lolinmu manželovi svojou krvou.


 

 

 

Táto inscenácia je súčasťou inscenácie:

Inscenačný tím