Everest

Everest

balet

Hudobno-tanečné divadlo v štyroch obrazoch

nová budova SND, Sála opery a baletu
5. 11. 2009 6. 11. 2009

Mount Everest je najvyššia hora na zemi, preto ho volajú aj strecha sveta...

V Himalájach je vraj ukryté bájne mesto bohov Šambala...

Pre tvorcov tohto hudobno-tanečného divadla Everest znamená cestu, životnú skúšku – odolnosti, odvahy, vnútornej sily, viery… Everest vnímajú ako symbol a metaforu, miesto, odkiaľ je najbližšie k Bohu…

V mikrosvete každého z nás existuje jeho vlastný Everest, ktorý treba zdolať... deň čo deň... mesiac čo mesiac... rok čo rok... Everest je príbehom človeka a viery. Príbehom o sile, ktorú nám viera dáva, strate, keď nás opúšťa, a nádeji, ktorú cítime, keď vieru opäť nájdeme…

Na vzniku tohto pôvodného autorského diela sa podieľal pomerne široký kolektív tvorcov. Autor hudobnej predlohy Pavol Hammel si daroval Everest k svojim šesťdesiatinám a bral ho ako výzvu, podobne ako ostatní umelci. Everest je výsledkom ich kolektívneho snaženia a my dúfame, že toto dielo si nájde cestu k širokému okruhu divákov a zaujme ich svojou súčasnou formou rovnako ako nadčasovou témou.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny s jednou prestávkou

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 27. februára 2010, Sála opery a baletu, nová budova SND