Faust

Faust

Opera

Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku

Nová budova SND, Sála opery a baletu
26. 3. 2010

Vrcholné dielo francúzskeho romantika patrí k tým výtvorom, aké sa na našej prvej opernej scéne viažu k istým historickým inscenačným míľnikom. Takým bola nesporne produkcia tejto opery v roku 1989, ktorú režijne kreoval Jozef Bednárik v predvečer pádu totality v bývalom Československu. Svojou poetikou to bol jeden z prvých výrazných krokov smerom k súčasnému, modernému poňatiu operného divadla u nás, inscenačnou metaforou zasa naznačoval aktualizačné spoločenské kontexty. V jubilejnej 90. sezóne opäť siahame po tomto výnimočnom titule, aby sme ho prezentovali vo vyhranenom divadelnom i hudobnom tvare. Garantom týchto kvalít bude tentoraz vynikajúci litovský režisér Gintaras Varnas spolu so šéfdirigentom Opery SND Rastislavom Štúrom.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 10 minút s jednou prestávkou

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 19. apríla 2012 v Sále opery a baletu v novej budove SND