Choreografický ateliér Baletu SND 2010

Choreografický ateliér Baletu SND 2010

balet

nová budova SND, Štúdio

Choreografický ateliér je projekt Baletu SND vytvorený pre mladých členov súboru. Jeho cieľom je poskytnúť priestor, v ktorom by mohli realizovať svoje tvorivé nápady talentovaní tanečníci, ktorí v sebe cítia autorský potenciál. Možnosť uplatniť svoj talent dostali aj ich kolegovia interpreti, s ktorými svoje choreografické pokusy pripravujú.

Priestor pre tvorivé dielne poskytujú mnohé profesionálne tanečné telesá, lebo sú skvelým nástrojom a príležitosťou objavovať a vychovať novú generáciu choreografických talentov, s cieľom oživiť a obohatiť existujúce choreografické prostredie. Mnoho tanečníkov, ktorí v sebe cítia potenciál k tvorbe, má tak možnosť urobiť prvý krok na ceste k choreografickému umeniu. Svoje prvé choreografické pokusy urobil týmto spôsobom v súbore Nederlands Dans Theater i Mário Radačovský či Lukáš Timulák.

V balete SND na túto tvorivú výzvu zareagovali ôsmi tanečníci. K prezentovaniu výsledku sa dopracovali štyria z nich. Hosťami večera budú tanečníci ND Brno, kde sa realizoval podobný choreografický ateliér už v minulej sezóne. Diváci tak dostanú skvelú príležitosť konfrontovať výsledky práce začínajúcich choreografov z oboch súborov.

Večerom bude sprevádzať riaditeľ baletu Mário Radačovský spolu so šéfdramaturgičkou Miroslavou Kovářovou. Po skončení predstavenia budú mať diváci možnosť stretnúť sa s tvorcami na besede.

Jednotné vstupné: 5,00 EUR