Dvaja Foscariovci

Giuseppe Verdi

Dvaja Foscariovci

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami.

nová budova SND, Sála opery a baletu
22. 10. 2010 23. 10. 2010

Malebné i tajuplné Benátky so svojimi pohnutými dejinami provokovali oddávna umelcov –  výtvarníkov, literátov i hudobníkov. V opernom divadle im vďačia za svoju inšpiráciu viaceré výnimočné diela, medzi inými i Verdiho hudobná dráma Dvaja Foscariovci. Je to príbeh skutočnej historickej postavy dóžu Francesca Foscariho, ktorý napriek svojmu postaveniu a moci nedokázal ochrániť vlastného syna pred intrigami a politickou manipuláciou svojich protivníkov. Je to dráma manželskej vernosti a lásky, dráma rozpoltenej osobnosti vladára a milujúceho otca, dráma, v ktorej hybnou silou je nenávisť, túžba po moci a pomste.   

Verdiho dielo je plné ušľachtilej krásy, strhujúcej melodiky i dramatickosti. Ťažiskom sú sólistické vokálne party, ktoré musia spojiť technickú bravúru s vnútornou, nástrojovou dramatickosťou a estétskym, belkantovým poňatím spevu. Impozantný zástoj má tiež zbor – taký typický pre raného Verdiho.   

Opera SND inscenuje majstrovský Verdiho opus po prvý raz. Hudobne dielo naštuduje vynikajúci rakúsky dirigent Friedrich Haider, divadelnú podobu mu dá renomovaný slovenský režisér Marián Chudovský.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 35 minút s dvoma prestávkami