Večer s Petrom Dvorským

Večer s Petrom Dvorským

opera

nová budova SND, Sála opery a baletu

E lucevan le stelle

Umelecká kariéra Petra Dvorského defilujúca v spomienkach, rozhovoroch, ako aj v unikátnych autentických zvukových a obrazových dokumen­toch. Viac ako dve desaťročia prezentoval Peter Dvorský svoje interpretačné majstrovstvo na veľkých sve­tových operných scénach. Spomeňme Viedenskú Štátnu operu, Nemeckú operu v niekdajšom Zá­padnom Berlíne, milánsku La Scalu, barcelonské Teatro Liceu, newyorskú Metropolitan Opera a mno­hé ďalšie historické operné domy. Bol partnerom legendárnej Montserrat Caballé, Edity Gruberovej, Mirelly Freni, Renaty Scotto a javiskovým sokom Piera Cappuccilliho či Renata Brusona. Akvizícia v reprezenta­tívnych naštudovaniach Claudia Abbada, Gianandreu Gavazzeniho, Lorina Maaze­la, Carlosa Kleibera a ďalších veľmajstrov taktovky. Jeho širokospektrálny repertoár zahŕňa Donizettiho Edgarda a Nemorina, Verdiho Macduffa, Vojvodu z Mantovy, Alfreda, Gabrielle Adorna, Riccarda, Dona Alvara, Pucciniho Des Grieuxa, Rodol­fa, Cavaradossiho, Pinkertona a Cileovho Maurizia. Na doskách, kde spieval Beniamino Gigli, účinkoval v kostýmoch, ktoré prvý obliekol nemenej legendárny Pippo di Stefano.

Autor a moderátor matiné: PhDr. Jaroslav Blaho