Veľká doktorská rozprávka

Milan Dubovský

Veľká doktorská rozprávka

opera

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

historická budova SND
6. 12. 2012

Plán predstavení

Streda 23. 1. 2019
11:00 h 12:45 h
V predaji
Štvrtok 24. 1. 2019
17:00 h 18:45 h
V predaji
Štvrtok 21. 2. 2019
11:00 h 12:45 h
V predaji
Piatok 22. 2. 2019
11:00 h 12:45 h
V predaji

V snívajúcej hlave tajomného pána doktora sa dejú prapodivné veci. Oživuje Vodníka, Vílu Amálku, Černokňažníka Magiáša, Trpaslíka, Híkavca a rôzne ďalšie rozprávkové stvorenia. Na náš dospelácky svet „sivej reality“ sa slovenský skladateľ Milan Dubovský pozrel vo svojej Veľkej doktorskej rozprávke očami detí: a čo uvidel, to prerozprával jazykom bezhraničných možností detskej fantázie, na ktorú tí skôr narodení vari už aj zabudli!

Spoluúčinkuje tanečná skupina Jumbo.

Opera je naštudovaná v slovenskom jazyku.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 45 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Foto: Anton Sládek

Denisa Šlepkovská (Híkavec), Katarína Polakovičová (Trpaslík), Andrea Vizvári (Amálka), František Ďuriač (Vodník), Pavol Remenár (Dr. Majzlík)
Scéna
Jana Bernáthová (Víla Amálka), Jitka Sapara-Fischerová (Híkavec), Ján Ďurčo (Vodník), Filip Tůma( Doktor Majzlík)

Inscenačný tím