4:48 Psychóza

4:48 Psychóza

činohra

Hosťovanie Divadelného súboru Zasesmelendve

nová budova SND, Štúdio

V NÁRODNOM AKO DOMA
Projekt hosťovania mimobratislavských profesionálnych
a neprofesionálnych  divadiel zo Slovenska

Divadelný súbor Zasesmelendve po vedením Marice Šiškovej patrí k najprogresívnejším mladým súborom. Inovatívna a neopozeraná dramaturgia s jasne formulovaným názorom patrí takpovediac k jeho štandardom. Výber textu britskej autorky Sarah Kane Psychóza 4.48 je jasným dôkazom. Zachytenie stavu trápiacej sa duše mladými ženami je nielen osobité, ale aj veľmi sugestívne. Opis priebehu jednej choroby sa rozloží medzi niekoľko postáv, ktoré sa v istom momente stávajú lekármi, pacientkami a vstupujú do duše trápenej psychickou poruchou. Snaha o vymanenie sa chorobe, túžba po úniku do iného sveta, neustála prítomnosť smrti až chorobná neústupčivosť a nutkanie utiecť od sveta, v ktorom nemá čistá duša miesto, sú hlbokou reflexiou o mladej generácii. Asociatívna skladačka textov z hry Sarah Kane sa v podaní DS Zasesmelendve vyznačuje veľmi jasným oblúkom vývoja a postupu psychickej choroby, nápaditým scénografickým riešením, zrelými hereckými výkonmi a živou hudobnou zložkou.

Preklad: J. Sloupová, S. Žuchová a kolektív súboru Zasesmelendve
Réžia: D. Evjáková Hudba: Z. Strnátová
Dramaturgia, scénografia: kolektív súboru Zasesmelendve

Účinkujú: V. Debrecéniová, K. Magátová, Z. Strnátová, K. Šimková, L. Škoricová, V. Zajacová

Cena vstupeniek: 4 €