SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel

Natália HorečnáPeter Breiner

SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel

balet

Súčasný balet v dvoch dejstvách

nová budova SND, Sála opery a baletu
19. 2. 2016 20. 2. 2016

Plán predstavení

Štvrtok 22. 3. 2018
19:00 h 21:00 h
V predaji
ABO: ZV
Piatok 27. 4. 2018
19:00 h 21:00 h
V predaji
Nedeľa 13. 5. 2018
18:00 h 20:00 h
V predaji
Utorok 29. 5. 2018
19:00 h 21:00 h
Zrušené

Trinásť tancov orchestrálnej suity slovenského skladateľa a hudobníka žijúceho v New Yorku Petra Breinera má základ v slovenských ľudových piesňach – ako podobné suity iných skladateľov – Bartóka, Dvořáka, Brahmsa, Beethovena, Kodályho, Borodina atď. Metamorfované mnohými vrstvami Breinerovho hudobného jazyka obsahujú prvky džezu, folklóru a improvizácie. Hudba, inšpirovaná šestnástimi ľudovými piesňami najmä z východoslovenského regiónu, je plná farebných kontrastov, energie, nezvyčajných inštrumentácií a humoru.

Inscenovanú verziu suity uvádzame v choreografii a réžii mladej slovenskej choreografky, ktorá sa už s úspechom etablovala v Európe – – Natálie Horečnej. Jej súčasná choreografia, ovplyvnená impulzmi zo sveta, obohatí slovenské tance o nový, moderný tanečný rozmer.

VIDEO:

 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Peter Breiner
Libreto, choreografia, réžia Natália Horečná
Kostýmy Lea Fekete
Svetelný dizajn Mario Ilsanker