... s feministickým aspektom

... s feministickým aspektom

Činohra

Nová budova SND, Modrý salón

Virginia Woolf a Shakespearove sestry
Prijmite pozvanie do jej „vlastnej izby“

Raz mesačne vám prinesieme literárne večery venované dielam výnimočných spisovateliek. Do konca divadelnej sezóny 2014 – 2015 predstavíme štyri autorky: Virginiu Woolfovú, Hanu Gregorovú, Teréziu Vansovú a Aglaju Veteranyiovú.

Úvodný večer bude patriť tvorbe Virginie Woolfovej (1882 – 1941) a jej knižným esejam Vlastná izba (1929; v slov. Kalligram, 2000, preklad P. Vilikovský) a Tri guiney (1938; v slov. ASPEKT, 2001; preklad J. Juráňová). Oba texty sa vymykajú z bežne tradovaného obrazu tejto autorky, ktorá nebola len tvorkyňou modernej anglickej prózy, ale aj politicky jasnozrivou intelektuálkou. Mimoriadne kriticky vnímala obmedzenia, ktoré kládol ženám patriarchálny systém v ich tvorivosti a možnostiach profesionálneho rozvoja vrátane štúdia a jasnozrivo videla nebezpečenstvo nastupujúceho fašizmu. O význame ženskej literárnej tradície aj o súvislostiach medzi patriarchátom a fašizmom sa budeme zhovárať s filozofkou a spisovateľkou Etelou Farkašovou a so spisovateľkou a prekladateľkou Janou Juráňovou.
Ukážky čítajú: Božidara Turzonovová a František Kovár
Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová
Moderuje: Jana Cviková

VIDEO: