Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

balet

historická budova SND

Program večera tanečného umenia VŠMU a Baletu SND je zostavený z diplomových a bakalárskych prác študentov choreografie a tanečnej interpretácie Katedry tanečnej tvorby.

Balet SND a Katedra tanečnej tvorby rozvíja vzájomnú spoluprácu a vytvára predpoklady na to, aby sa prepojenie štúdia a profesionálnej praxe stalo pre budúcich profesionálov realitou.

Okrem členov Baletu SND a študentov VŠMU sa na ňom predstavia tanečníci PUĽS-u z Prešova. Definitívny výber konkrétnych prác pre tento večer bude známy až po prehrávkach na Katedre tanečnej tvorby v apríli, ale veríme, že práce budú kvalitné. Priestor, kde budú prezentované, je pre tvorcov veľkou výzvou, ale určite i skvelou motiváciou.

„Ceníme si, že Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU a môžeme len veriť, že cez ne bude prúdiť na obe strany osviežujúci vietor poznania, inšpirácie a inovácie, ale aj úcty k tradícii a hodnotám,“ píše Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

Program:
Dribna – prypovidka (časť diplomovej práce)
Eclipse
V tieni pochybnosti... (ročníková práca)
1936 (výber z repertoáru moderného tanca)
Médea (časť dizertačnej práce)
Zmierenie (bakalárska práca)
Hej, ditočky, dajte ručky (časť diplomovej práce)
PantaRhei (diplomová práca)

Účinkujú študenti choreografie a tanečnej interpretácie Katedry tanečnej tvorby, sólisti a zbor Baletu SND, orchester PUĽSu