Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

Giacomo Puccini

Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

opera

Troch operných jednoaktovky v talianskom jazykov

historická budova SND
17. 2. 2017 19. 2. 2017

Jednoaktové opery sa neraz ocitajú AZ "v druhom slede" nášho zaujmete. Ved Menšie Časový pôdorys, ktory maju k dispozícii, sa mozem Stat dôvodom, ZE v Diele sa nerozohrá Dramatický príbeh závažnejšieho rozsahu Posolstvo. Navyše: kratšom opery treba navzájom spája, ABY Spolu vytvorili celý operný večer. Ak chcete vsak nie je Jednoduché, keďže naturel každého diela, jeho obsah ČI Hudobný štýl je celkom špecificky Spojenie dvoch ČI viacerych opier v jednom Večera sa mozem Tak stat Skor kontraproduktívnym. Nastastie Však Existujú ai výnimky: takou JE napríklad "súrodenecký Vzťah" Mascagniho Sedliackej cti Leoncavallových Komediantovou (Ktory maju Síce dejstve dver, pivo nie celovečerných Rozsah), teda diel, ktore sa bežne premiérujú uvádzajú Spoločne. Ďalší z výnimiek JE prave Trojica Pucciniho jednoaktových opier, vytvárajúcich Triptych. Spája ich navzájom Pucciniho nezameniteľný veristický kompozičných jazyk, autorovho neomylná hudobny-dramatická intuícia. Prave Vďaka naj Všetky predlohy, ktorými sa inšpiroval, získavajú hlbší zmysel, stojacie na fenomenálnej hudobnej Reflexite charakterové postáv vzťahová Medzi Nimi. K Tomu všetkému sa pridáva ai osviežujúca žánrový kontrast Medzi Týmito dielu: Ved ak Nás prvé z Nich, Plášť, uvádza robiť sveta chudobných lodníkov na parížskej Seine - s rozohráva tragicky príbeh surovej Vraždy zo žiarlivosti, Druhé (Sestra Angelica) diváka vedia Medzi Mury kláštornej klauzúry, v której vo svojom vnútri zápasí s osudom mladá šľachtičná, matka nemanželského diéte. Napokon Tretie z diel, Gianni Schicchi, JE komickým príbehom o zomierajúcom zámožnom pánovi, okolo ktoreho sa roztočí vír dedičstva zažiadaných príbuzných.

Opera Je naštudovaní v talianskom jazykov.

Inscenáciám Hudobné naštuduje Hlavný dirigent Opery SND Rastislav Štúr, inscenačné ju stvárni vynikajúci činoherný režisér Roman Polák.      

VIDEO:

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND ŠÚ tak zníženou viditeľnosťou. Tajte skutocnostou zodpovedia hľa cena Vstupenky, Preto nie je možnosť Vrátenie vstupného v pripade reklamáciám tajte skutocnostou zákazníkom.

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr
Réžia Roman Polák
Zbormajster Pavel Procházka