Elity - kriminálny príbeh s politickým pozadím

Jiří Havelka a kol.

Elity - kriminálny príbeh s politickým pozadím

činohra

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

nová budova SND, Sála činohry
1. 4. 2017 2. 4. 2017

Plán predstavení

Štvrtok 22. 2. 2018
19:00 h 21:00 h
V predaji
Piatok 23. 2. 2018
10:00 h 12:00 h
V predaji
Štvrtok 8. 3. 2018
19:00 h 21:00 h
V predaji
Piatok 23. 3. 2018
19:00 h 21:00 h
V predaji
Štvrtok 5. 4. 2018
19:00 h 21:00 h
V predaji

Je koniec socializmu. Aj na straníckych schôdzach sa už otvorene hovorí o potrebe integrovať do socialistického hospodárstva prvky trhovej ekonomiky. Udalosti vo východnom Nemecku a Maďarsku naznačujú pohyby v politickom usporiadaní východnej Európy. A v podnikoch zahraničného obchodu, prognostických ústavoch či v kanceláriách štátnej bezpečnosti čakajú zatiaľ na svoju šancu noví ľudia. Sú pragmatickí, ovládajú jazyky, poznajú – na rozdiel od svojich spoluobčanov – trhovú ekonomikou, majú kontakty na zahraničných podnikateľov a prehľad o konkurencieschopnosti domácich podnikov. O dvadsaťpäť rokov ovládajú a de facto vlastnia krajinu. Inscenácia Elity je snaha podať verný psychologický portrét ľudí, ktorí sa počas Nežnej revolúcie dokázali na základe svojho postavenia, prístupu k informáciám, no v neposlednom rade aj vďaka svojmu vzdelaniu a znalosti jazykov ako prví zorientovať v novom spoločenskom zriadení. V akých inštitúciách sa formovalo ich myslenie? Aký je ich morálny profil či politické presvedčenie? Inscenácia Elity nechce byť len politickým trilerom s prvkami krimi, ale aj zamyslením sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu z jedného režimu a spoločenského usporiadania do druhého. Pôjde o prvú spoluprácu uznávaného českého režiséra vyhranenej poetiky Jiřího Havelku s Činohrou SND.

 

 
 

Inscenačný tím