Tosca

Giacomo Puccini

Tosca

Opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Nová budova SND, Sála opery a baletu
2. 6. 2018 3. 6. 2018

Plán predstavení

Sobota 2. 6. 2018
19:00 h 21:30 h
V predaji
Nedeľa 3. 6. 2018
18:00 h 20:30 h
V predaji
Streda 13. 6. 2018
19:00 h 21:30 h
V predaji

Giacomo Puccini je autorom, ktorý krutý svet násilia, nenávisti a sebeckých vášní, ale i svet lásky „až za hrob“ zobrazuje s nevšednou dramaturgickou rafinovanosťou. Jeho svet nie je svetom veľkej politiky ani romantických ideálov oslobodenia človeka. Je to svet psychologickej drobnokresby, zložitý svet vzájomných vzťahov malých i veľkých ľudských príbehov. V opere Tosca sa spevácka hviezda Floria Tosca dostáva pre nepriaznivé okolnosti do rúk sadistického šéfa tajnej polície baróna Scarpiu. Ten za oslobodenie jej milého, maliara Cavaradossiho, žiada maximálnu cenu – jej česť. Puccini tento vypätý dramatický konflikt zobrazuje strhujúcim hudobným jazykom, ktorý svojou emocionalitou a melodickou krásou dobýja srdcia divákov na celom svete už viac ako sto rokov. I dnes je jeho dielo stále aktuálne, vzrušujúce a provokujúce obe strany divadelného priestoru, javisko i hľadisko k novým stretnutiam. 

Inscenačný tím