Poľská krv - matiné k premiére

Poľská krv - matiné k premiére

opera

historická budova SND

Tvorba a prezentácia operetných inscenácií patrili zvlášť v počiatkoch histórie SND k významným pilierom budovania nového súboru. A hoci dnes sú operetné predstavenia na hracom pláne Opery SND zriedkavejšie (ako je to u mnohých operných domov, obracajúcich sa ku klasickej operete len z času na čas), premiéra každého nového operetného titulu sa teší živému ohlasu kultúrnej verejnosti. Opereta Poľská krv sa navyše úzko viaže práve k začiatkom pôsobenia našej prvej národnej scény – a to cez osobu jej autora Oskara Nedbala, ktorý z pozície riaditeľa tunajší operný súbor pred rokom 1930 budoval. Matiné pri príležitosti novej premiéry bude opäť viesť osvedčený moderátor, teatrológ Dr. Jaroslav Blaho. Publiku predstaví nielen samotné dielo, ale aj inscenátorov nového naštudovania – a tiež interpretov prostredníctvom „živých ukážok“ hudobných výstupov z Nedbalovej skvelej partitúry.