Macbeth

Giuseppe Verdi

Macbeth

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

historická budova SND
20. 12. 2003

Plán predstavení

Sobota 2. 3. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji
Streda 27. 3. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji
Štvrtok 23. 5. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji
Utorok 11. 6. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji

Verdi vo svojom Macbethovi vytvoril obraz excentrického páru: Macbeth a lady Macbeth sú dve úbohé odľudštené bytosti, ktorých vzťah osciluje medzi karikatúrou manželstva a neľútostným bojom o moc. Obaja sú však i krutými sprisahancami bažiacimi po moci, posadnutými spaľujúcou potrebou zaplniť čímsi svoju ľudskú prázdnotu.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

 

 

Inscenačný tím