SEDLIACKA ČESŤ / KOMEDIANTI

Pietro MascagniRuggiero Leoncavallo

SEDLIACKA ČESŤ / KOMEDIANTI

Opera

Nová budova SND, Sála opery a baletu
20. 10. 2006 21. 10. 2006

Plán predstavení

Streda 28. 2. 2018
19:00 h 21:40 h
V predaji
Štvrtok 29. 3. 2018
19:00 h 21:40 h
V predaji

Táto inscenácia sa skladá z viacerých inscenácií: