Slovenské osmičky

Slovenské osmičky

Činohra

Nový diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými“ rokmi 20. storočia. Od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

Nová budova SND, Modrý salón

Plán predstavení

Streda 21. 2. 2018
19:30 h 21:00 h
V predaji
Štvrtok 22. 3. 2018
19:30 h 21:00 h
V predaji
Utorok 17. 4. 2018
19:30 h 21:00 h
V predaji
Štvrtok 19. 4. 2018
19:30 h 21:00 h
Zrušené (náhradné predstavenie)

Diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými“ rokmi 20. storočia. Od rozpadu Rakúsko – Uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

Každý mesiac sa spolu s renomovanými historikmi z Historického ústavu SAV, z univerzít a vysokých škôl, Ústavu pamäti národa či s historikmi zo zahraničia, ale i sociológmi, divadelnými či filmovými teoretikmi, historikmi umenia pozrieme na motívy rozhodnutí politikov pri dejinných udalostiach, na ich osobné pohnútky a najmä na to, aký vplyv mali tieto rozhodnutia na život bežného človeka, na kultúrny i spoločenský rozvoj. Slovenské osmičky odhalia divákom tie zákutia v histórii, o ktorých sa veľa nehovorí a prinesú nové pohľady vnímania jednotlivých nielen politických udalostí v zaujímavých súvislostiach. Aké boli teda zmeny v spoločnosti, ktoré sprevádzali medzníky našej formujúcej sa krajiny?

Moderátorom diskusných večerov bude Tomáš Hudák.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

Témy diskusií:
1918 Na troskách monarchie (streda 17. 1. 2018)
1928 Dekáda demokracie(streda 21. 2. 2018)
1938 Na prahu vojny (štvrtok 22.3. 2018)
1948 V znamení kosáka a kladiva (17.4. 2018)
1958 Pred (železnou) oponou za oponou
1968 Nádej rozdrvená tankami
1978 Vek nehybnosti / So Sovietskym zväzom ... a nikdy inak!
1988 Rok pred zmenou / zmena vo vzduchu
1998 Východ alebo západ?
2008 A čo bolo (ďalej)

21. 2. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - Dekáda demokracie (1928)
Hostia: Dušan Kováč (Historický ústav SAV), Henrieta Moravčíková (Fakulta architektúry STU), Tomáš Jahelka (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita)
Moderátor: Tomáš Hudák

22. 3. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky- Na prahu vojny (1938)
Hostia: Martina Fiamová (Historický ústav SAV), Bohunka Koklesová (Vysoká škola výtvarných umení), Miroslav Lysý (Právnická fakulty Univerzity Komenského)
Moderátor: Tomáš Hudák

17. 4. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky- V znamení kosáka a kladiva (1948)