Čajkovskij. PRO et CONTRA

Čajkovskij. PRO et CONTRA

Balet

Hosťovanie Eifman Ballet

Baletný epos o geniálnom skladateľovi z dielne choreografického mága 20. storočia Borisa Eifmana je sondou do života jeho najobľúbenejšieho skladateľa.

Nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Utorok 26. 6. 2018
19:00 h 21:10 h
V predaji
Streda 27. 6. 2018
19:00 h 21:10 h
V predaji

Baletný epos o geniálnom skladateľovi z dielne choreografického mága 20. storočia Borisa Eifmana je sondou do života jeho najobľúbenejšieho skladateľa. Vypovedá o životných peripetiách, úderoch osudu a utrpeniach duše skladateľa, odrážajúcich sa v tragických momentoch jeho hudby. Balet nechce byť len históriou súkromného života Čajkovského, ale pokúša sa zachytiť zlomové tragické momenty, ovplyvňujúce tvorbu výnimočného ruského skladateľa, autora najslávnejších klasických baletov.

Boris Eifman je divadelným mágom, ktorý pracuje s rôznymi tanečnými štýlmi. Divadlo sa stalo jeho laboratóriom. Nie je obmedzený rámcom klasického baletného umenia, najdôležitejším prvkom je preňho dramatickosť. Jeho predstavenia sú nezabudnuteľnými produkciami, odkrývajúcimi nové formy a princípy tanca. Boris Eifman vytvoril svoje vlastné divadlo - divadlo neskrývaných emócií.

Na margo jeho baletu PRO et CONTRA ako aj ďalších diel hovorí: „Oslobodil som sa od konkrétnej techniky, snažím sa však vyjadriť všetko to, čo môže vyjadriť ľudské telo. Je to veľmi jemný nástroj, možnosti tela sú unikátne a zaslúžia si, aby sa rozvíjali. Nejde len o techniku. Ponárame sa do hlbín ľudskej duše, a to sa dá vyjadriť len novým spôsobom tanca, ani klasikou, ani neoklasikou. Myslím si, že sme našli symbiózu medzi tradičnou ruskou baletnou kultúrou 19. a 20. storočia a výdobytkami súčasnej svetovej choreografie."

Libreto, choreografia, réžia: Boris Eifman
Hudba:  P. I. Čajkovskij
Scéna: Zinovy Margolin
Kostýmy: Olga Shaishmelashvoli
Svetelný dizajn: Alexander Sivaev, Boris Eifman