Slovensko-talianske operné gala

Slovensko-talianske operné gala

opera

Koncert slovenských a talianskych operných sólistov.
Podujatie pod záštitou Petra Dvorského.

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Sobota 29. 9. 2018
19:00 h 21:00 h
V predaji

Slovensko-talianske operné gala je názov koncertu, v ktorom sa 29. septembra v novej budove SND stretnú poprední slovenskí a talianski operní sólisti pod taktovkou talianskej dirigentky Marie Isabelly Ambrosini. Program podujatia, ktoré sa bude konať pod záštitou Petra Dvorského, bude zložený v prevažnej väčšine z populárnych a známych diel talianskej opernej literatúry, spoluúčinkovať bude orchester a zbor Opery SND.

Účinkujú: Federica Balucani, Emilia Diako, Erica Realino, Daniel Čapkovič, Miroslav Dvorský, Tomáš Juhás, Štefan Kocán
Spoluúčinkuje zbor a orchester Opery SND
Dirigent: Maria Isabella Ambrosini