DRAMPLAN pre nové milénium

DRAMPLAN pre nové milénium

činohra

Medzinárodné sympózium organizované Divadelným ústavom v rámci putovného projektu PACE V4 určené pre odbornú verejnosť.

nová budova SND, Modrý salón

Program bratislavskej čast sympózia:
10.00 - 18.00
konferencia, panelová diskusia, Modrý salón SND

1. časť
10.00. – 12.00
Documentary theatre and research based theatre – recent experiences, trends and questions
Miriam Kičiňová (Slovenské národné divadlo), Dodo Gombár (Švandovo Divadlo Praha), Darina Abrahámová (Slovenské národné divadlo)
Moderátor: Ján Šimko, RTVS

2. časť
13.00 – 16.00 Political theatre – tolerance and engagement limits

Marián Amsler (Divadlo DPM), Dodo Gombár (Švandovo Divadlo Praha), Zuzana Hájková (Štúdio tanca Banská Bystrica), Alice Koubová (Filozofický ústav Akadémie věd Praha)
Moderátorka: Zuzana Uličianska, Divadelný ústav