Prvoaprílové GALA

Prvoaprílové GALA

opera

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Pondelok 1. 4. 2019
19:00 h 21:30 h
V predaji
ABO: Y-VIP

Nie, nie je to žart. Naozaj budeme hrať. Čaká vás večer plný rôznych virtuóznych výkonov a celé toto menu budeme podávať so širokým úsmevom a v príjemnej atmosfére. Na svoje si prídu priaznivci sólových i zborových scén - a dovolíme vám symbolicky nahliadnuť aj za dvere skúšobní. Ako sa to tam vlastne všetko pečie?

Cenník vstupeniek:
1. kategória:
25 €
2. kategória: 20 €
3. kategória: 15 €
4. kategória: 10 €