GREEN DRAMA

GREEN DRAMA

činohra

Podujatie v rámci festivalu Nová Dráma

nová budova SND, Modrý salón

Plán predstavení

Nedeľa 5. 5. 2019
11:00 h 11:00 h
V predaji
Nedeľa 5. 5. 2019
13:00 h 13:00 h
V predaji

Pôjde o prezentáciu dramatických textov vznikajúcich v rámci projektu Divadelného ústavu „Green Drama“ a následnú diskusiu s autormi.