Otvárací koncert 100. sezóny

Otvárací koncert 100. sezóny

opera

historická budova SND

Plán predstavení

Sobota 14. 9. 2019
19:00 h 20:40 h
V predaji
Na podujatí vystúpia poprední sólisti Opery SND Eva Hornyáková, Katarína Flórová, Tomáš Juhás, Daniel Čapkovič, Peter Mikuláš, Katarína Kurucová (a. h.) a sólisti Baletu SND pod taktovkou Dušana Štefánka. Predstavia sa tiež členovia Činohry SND. Spoluúčinkovať bude orchester a zbor Opery SND.
 
Pripomenieme si najdôležitejšie etapy histórie SND a zaznejú hudobné čísla z diel českých a slovenských autorov, ktoré výrazným spôsobom prispeli k formovaniu Opery a Baletu SND. Započúvajte sa do romantickej hudby Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka či Oskara Nedbala, ale aj do strhujúcich hudobných čísel z opier Eugena Suchoňa, Jána Cikkera a ďalších tvorcov.
 
Program:
1.B. Smetana
Predaná nevesta
Predohra
Orchester Opery SND
 
2. B. Smetana
Predaná nevesta
Duet Kecal, Jeník
Znám jednu dívku
T. Juhás, P. Mikuláš
 
3. B. Smetana
Čertova stena
Ária Voka
Jen jediná mě ženy
A. Jenis
 
4. B. Smetana
Predaná nevesta
Duet Jeník, Mařenka
Tak tvrdošíjná, dívko, jsi
T. Juhás, K. Flórová
 
5. B. Smetana
Hubička
Ária Barče
Hlásej, ptáčku
K. Kurucová
 
6. B. Smetana
Dalibor
Ária Vladislava
Krásný to cíl
A. Jenis
 
7. O. Nedbal
Hlúpy Jano
Valčík
Balet SND
 
8. A. Dvořák
Rusalka
Ária Rusalky
Měsíčku na nebi
E. Hornyáková
 
9. A. Dvořák
Rusalka
Ária Vodníka
Běda, běda
P. Mikuláš
 
10. A. Dvořák
Rusalka
Zbor
Květinybílé
Zbor Opery SND a Balet SND
 
11. A. Dvořák
Slov. tance,op. 71
Tanec č. 5
Balet SND
 
12. A. Dvořák
Rusalka
Finále
Miláčku, znáš mě, znáš
T. Juhás, E. Hornyáková
 
PRESTÁVKA
 
13. E. Suchoň
Angelika
Dueto
Balet SND 
Viola Mariner, AdrianDucin, klavír
 
14. E. Suchoň
Krútňava
Ária Katreny
Žiale bôľne
K. Flórová
 
15. T. Frešo
Narodil sa chrobáčik 
Dueto
Balet SND
 
16. T. Frešo
Martin a slnko
Ária Studenej prin.
Vstúp medzi nás
K. Kurucová
 
17. E. Suchoň
Svätopluk
Scéna Sláva ti, kráľ!
Kniežatá,vladykovia!
P. Mikuláš, zbor
 
18. E. Suchoň
Svätopluk
Scéna
Už ty v Náve
F. Ďuriač, zbor Opery SND, Balet SND
 
19. E. Suchoň
Svätopluk
Scéna
Sme na mieste, Záboj
Svätopluk
 
20. E. Suchoň
Svätopluk
Scéna
Sláva ti, kráľ!
Zbor
 
21. E. Suchoň
Svätopluk
Proroctvo a prísaha
Snímte im putá
Ja, Mojmír druhý
P. Mikuláš, A. Jenis, zbor
 
Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Zbormajster Tomáš Procházka (ako hosť)
Dramaturgia Pavol Smolík