The Magic Four

The Magic Four

opera

Zázračná štvorica - Štyri temperamenty

historická budova SND

Plán predstavení

Piatok 22. 11. 2019
19:00 h 19:00 h
V predaji
Sobota 23. 11. 2019
19:00 h 19:00 h
V predaji


Ceny vstupeniek:
1. kategória:
15 €
2. kategória: 12 €
3. kategória: 9 €
4. kategória: 6 €