Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

Giacomo Puccini

Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

opera

Tri operné jednoaktovky v talianskom jazyku.

historická budova SND
14. 6. 2018 18:00 h - 21:20 h

Jednoaktové opery sa neraz ocitajú až „v druhom slede“ nášho záujmu. Veď menší časový pôdorys, ktorý majú k dispozícii, sa môže stať dôvodom, že v diele sa nerozohrá dramatický príbeh závažnejšieho rozsahu a posolstva. A navyše: kratšie opery treba navzájom spájať, aby spolu vytvorili celý operný večer. To však nie je jednoduché, keďže naturel každého diela, jeho obsah či hudobný štýl je celkom špecifický a spojenie dvoch či viacerých opier v jednom večere sa tak môže stať skôr kontraproduktívnym. Našťastie však existujú aj výnimky: takou je napríklad „súrodenecký vzťah“ Mascagniho Sedliackej cti a Leoncavallových Komediantov (ktorí majú síce dejstvá dve, ale nie celovečerný rozsah), teda diel, ktoré sa bežne premiérujú a uvádzajú spoločne. A ďalšou z výnimiek je práve trojica Pucciniho jednoaktových opier, vytvárajúcich Triptych. Spája ich navzájom Pucciniho nezameniteľný veristický kompozičný jazyk, autorova neomylná hudobno-dramatická intuícia. Práve vďaka nej všetky predlohy, ktorými sa inšpiroval, získavajú hlbší zmysel, stojaci na fenomenálnej hudobnej reflexii charakterov postáv a vzťahov medzi nimi. K tomu všetkému sa pridáva aj osviežujúci žánrový kontrast medzi týmito dielami: veď ak nás prvé z nich, Plášť, uvádza do sveta chudobných lodníkov na parížskej Seine – a rozohráva tragický príbeh surovej vraždy zo žiarlivosti, druhé (Sestra Angelika) diváka vedie medzi múry kláštornej klauzúry, v ktorej vo svojom vnútri zápasí s osudom mladá šľachtičná, matka nemanželského dieťaťa. A napokon tretie z diel, Gianni Schicchi, je komickým príbehom o zomierajúcom zámožnom pánovi, okolo ktorého sa roztočí vír dedičstva zažiadaných príbuzných.

Inscenácie hudobné naštuduje hlavný dirigent Opery SND Rastislav Štúr, inscenačne ich stvárni vynikajúci činoherný režisér Roman Polák.

Inscenáciu sme pripravili v koprodukcii s Operou Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 20 minút s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.


Poznámka

Predstavenie uvádzame v rámci Festivalu európskeho divadla SND Eurokontext.sk.

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr
Réžia Roman Polák
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

SESTRA ANGELIKA - - - - - - - -
Sestra Angelika Linda Ballová
Matka predstavená Paulína Hríbová
Sestra dozorkyňa Michaela Šebestová
Sestra Genovieffa Adriana Banásová
Učiteľka noviciek Katarína Ofúkaná
Sestra Osmina Daria Ďurišová
Sestra Dolcina Monika Kyšková
Sestra ošetrovateľka Miriam Maťašová
Predavač piesní Jozef Kundlák
Dievča / Hlas Miriam Maťašová
Chlapec / Hlas Jiří Zouhar
GIANNI SCHICCHI - - - - - - - -
Gianni Schicchi Ján Ďurčo
Simone Ján Galla
Majster Spinelloccio Tomáš Šelc
Amantio di Nicolao Mikuláš Doboš
Pinellino Daniel Hlásny