Židovka

Jacques Fromental Halévy

Židovka

opera

Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku.

nová budova SND, Sála opery a baletu
4. 3. 2018 17:00 h - 20:15 h

Plán predstavení

Piatok 20. 4. 2018
19:00 h 22:15 h
V predaji

Halévyho Židovka nadväzuje na najlepšie tradície veľkej francúzskej opery a skladateľ ju vytvoril na libreto vynikajúceho francúzskeho dramatika Eugéna Scriba, ktorý bol autorom textových predlôh mnohých iných veľkých diel svetoznámych autorov Meyerbeera, Aubera, Belliniho, Rossiniho či Verdiho. Do popredia vystupuje v opere reliéf emotívne silného individuálneho príbehu, mileneckého vzťahu kresťana Leopolda so Židovkou Ráchel na pozadí rozporuplného spoločenského kontextu. Je to obraz spoločnosti, ktorá je konfesionálne rozdelená a neakceptuje vzťah dvoch ľudí vyznávajúcich rozličnú vieru. V režijnom poňatí veľkého tvorcu súčastnosti Petra Konwitscheno nachádza plnú rezonanciu.

Inscenáciu pripravila Opera SND v spolupráci s Flámskou národnou operou v Antverpách a Gente a Národným divadlom v Mannheime.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s jednou prestávkou

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Robert Jindra
Dirigent Robert Jindra
Dramaturgia Bettina Bartz
Scéna a kostýmy Johannes Leiacker
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie