Macbeth

Giuseppe Verdi

Macbeth

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

historická budova SND
10. 5. 2018 19:00 h - 22:00 h

Plán predstavení

Sobota 2. 3. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji
Streda 27. 3. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji
Štvrtok 23. 5. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji
Utorok 11. 6. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji

Verdi vo svojom Macbethovi vytvoril obraz excentrického páru: Macbeth a lady Macbeth sú dve úbohé odľudštené bytosti, ktorých vzťah osciluje medzi karikatúrou manželstva a neľútostným bojom o moc. Obaja sú však i krutými sprisahancami bažiacimi po moci, posadnutými spaľujúcou potrebou zaplniť čímsi svoju ľudskú prázdnotu.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

 

 

Inscenačný tím

Obsadenie

Lady Macbeth Jolana Fogašová
Dvorná dáma Eva Šeniglová
Malcolm Ján Babjak
Sluha Lady Macbeth Daniel Hlásny
Sprisahanec Ladislav Uhrák
Prvé zjavenie Miriam Maťašová