Don Carlo

Giuseppe Verdi

Don Carlo

opera

Opera v štyroch dejstvách

nová budova SND, Sála opery a baletu
27. 11. 2018 19:00 h - 22:40 h

Plán predstavení

Utorok 27. 11. 2018
19:00 h 22:40 h
V predaji
ABO: SO
Sobota 12. 1. 2019
19:00 h 22:40 h
V predaji
Sobota 23. 2. 2019
19:00 h 22:40 h
V predaji

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších patriotických opusoch.
Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 40 minút s dvoma predstávkami

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Martin Leginus
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Filipo II Peter Mikuláš
Don Carlo Tomáš Juhás
Rodrigo, markíz Posa Daniel Čapkovič
Veľký inkvizítor Jozef Benci
Elisabetta di Valois Andrea Danková
Princezná Eboli Denisa Hamarová
Mních (Zjavenie Karola V.) Ján Galla
Tebaldo / Anjelský hlas Miriam Garajová
Gróf Lerma Michal Želonka
Kráľovský posol Jozef Kundlák