Poľská krv

Oskar Nedbal

Poľská krv

opera

Opereta v troch obrazoch. 

historická budova SND
16. 11. 2018 19:00 h - 22:10 h

Plán predstavení

Utorok 11. 12. 2018
19:00 h 22:10 h
V predaji
Štvrtok 17. 1. 2019
19:00 h 22:10 h
V predaji
Utorok 26. 2. 2019
19:00 h 22:10 h
V predaji
Sobota 13. 4. 2019
19:00 h 22:10 h
V predaji
Pondelok 15. 4. 2019
11:00 h 14:10 h
V predaji

Predstavovať Oskara Nedbala bratislavskému obecenstvu nemusíme. Umelec európskeho významu, ktorý formoval prvé roky Slovenské národné divadlo, sa zapísal do dejín nielen ako znamenitý dirigent, ktorý obstál na popredných svetových operných scénach a koncertných pódiách, ale i ako originálny skladateľ. Jeho najznámejšie dielo, ktoré dodnes zdobí repertoár hudobných divadiel, je práve opereta Poľská krv. V humornom príbehu statkár Bolek Baranski stojí v dôsledku roztopašného životného štýlu a pochybných kumpánov na pokraji krachu, preto chce riešiť svoju neutešenú finančnú situáciu výhodným sobášom. Odporúča mu to bohatý priateľ Zaremba, ktorý mu núka svoju vlastnú dcéru Helenu. Keďže riešenie finančných problémov na tento spôsob je zárukou nevšedných komplikácií a nečakaných zvratov, možno očakávať, že o zábavu s úsmevnými situáciami nebude ani v našom divadelnom predstavení núdza. Pod taktovkou Mariána Vacha, ktorý sa na scéne Opery SND predstaví po prvý raz s vlastným hudobným naštudovaním, a v réžii Mariána Chudovského budú v inscenácii účinkovať poprední sólisti i hostia operného domu.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 10 minút s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Marián Vach
Slovenský preklad Ján Štrasser
Choreografia Igor Holováč
Zbormajster Ladislav Kaprinay

Obsadenie

Jan Zaremba Gustáv Beláček
Helena Zarembová Eva Hornyáková
Boleslaw Baranski Miroslav Dvorský
Bronio von Popiel Martin Gyimesi
Wanda Kwasinska Jana Bernáthová
Jadwiga Pawlova Eva Šeniglová
Gurski Igor Pasek
Senowicz Jiří Zouhar
Slečna von Drygalska Daria Ďurišová
Kontesa Jozia Napolska Monika Kyšková
Wlastek Martin Ešek