Poľská krv

Oskar Nedbal

Poľská krv

opera

Opereta v troch obrazoch v slovenskom jazyku

Dramaturgický úvod pred predstavením

historická budova SND
26. 2. 2019 19:00 h - 22:10 h

Plán predstavení

Utorok 8. 10. 2019
19:00 h 22:10 h
V predaji
ABO: IC
Streda 27. 11. 2019
19:00 h 22:10 h
V predaji
Štvrtok 28. 11. 2019
11:00 h 14:10 h
V predaji
Sobota 28. 3. 2020
19:00 h 22:10 h
V predaji

Predstavovať Oskara Nedbala bratislavskému obecenstvu nemusíme. Umelec európskeho významu, ktorý formoval prvé roky Slovenské národné divadlo, sa zapísal do dejín nielen ako znamenitý dirigent, ktorý obstál na popredných svetových operných scénach a koncertných pódiách, ale i ako originálny skladateľ. Jeho najznámejšie dielo, ktoré dodnes zdobí repertoár hudobných divadiel, je práve opereta Poľská krv. V humornom príbehu statkár Bolek Baranski stojí v dôsledku roztopašného životného štýlu a pochybných kumpánov na pokraji krachu, preto chce riešiť svoju neutešenú finančnú situáciu výhodným sobášom. Odporúča mu to bohatý priateľ Zaremba, ktorý mu núka svoju vlastnú dcéru Helenu. Keďže riešenie finančných problémov na tento spôsob je zárukou nevšedných komplikácií a nečakaných zvratov, možno očakávať, že o zábavu s úsmevnými situáciami nebude ani v našom divadelnom predstavení núdza. Pod taktovkou Mariána Vacha, ktorý sa na scéne Opery SND po prvý raz predstavuje s vlastným hudobným naštudovaním, a v réžii Mariána Chudovského účinkujú v inscenácii poprední sólisti i hostia operného domu.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 10 minút s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 (vstup voľný)

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Marián Vach
Dirigent Marián Vach
Slovenský preklad Ján Štrasser
Choreografia Igor Holováč
Zbormajster Ladislav Kaprinay

Obsadenie

Jan Zaremba Ján Galla
Helena Zarembová Katarína Juhásová
Boleslaw Baranski Tomáš Juhás
Bronio von Popiel Ján Babjak
Wanda Kwasinska Jana Bernáthová
Jadwiga Pawlova Eva Šeniglová
Slečna von Drygalska Nora Chmelik
Kontesa Jozia Napolska Monika Kyšková