Macbeth

Giuseppe Verdi

Macbeth

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 hod.  (vstup voľný)

historická budova SND
23. 5. 2019 19:00 h - 22:00 h

Plán predstavení

Utorok 29. 10. 2019
19:00 h 22:00 h
V predaji
ABO: SO
Piatok 31. 1. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji

Verdi vo svojom Macbethovi vytvoril obraz excentrického páru: Macbeth a lady Macbeth sú dve úbohé odľudštené bytosti, ktorých vzťah osciluje medzi karikatúrou manželstva a neľútostným bojom o moc. Obaja sú však i krutými sprisahancami bažiacimi po moci, posadnutými spaľujúcou potrebou zaplniť čímsi svoju ľudskú prázdnotu.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

 

 

Titulky: sk

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18.15 hod. (vstup voľný)

Inscenačný tím

Obsadenie

Lady Macbeth Adriana Kohútková
Dvorná dáma Eva Šeniglová
Malcolm Ján Babjak
Sluha Lady Macbeth Daniel Hlásny
Sprisahanec Daniel Hlásny
Prvé zjavenie Miriam Maťašová