La Gioconda

Amilcare Ponchielli

La Gioconda

opera

Hosťovanie Štátnej opery Banská Bystrica
Opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku

historická budova SND
2. 10. 2018 19:00 h - 22:00 h

La Gioconda je veľkolepým dielom, ktoré tvorí most medzi verdiovským romantizmom a nastupujúcim verizmom a svojím veľkým baletným vstupom odkazuje aj na tradíciu francúzskej opery. Je realistickou drámou renesančných Benátok, v ktorých sa pod veselým karnevalovým zovňajškom ukrývajú intrigy, spleť neprelomiteľnej moci úradov, tajnej polície, špiónov a štátnej inkvizície. Na pozadí takejto spoločenskej situácie sa odohrávajú spletité osudy hlavných postáv milostného trojuholníka – Giocondy, Laury a Enza, doplneného o zloducha Barnabu.

„Jednotlivé obrazy opery sú ako rozprávkové leporelo o láske, mnohých podobách zrady, pomsty, božej milosti, obetí a odpustenia. Scény plné žiarlivosti a zloby voľne prechádzajú do scén odovzdania sa. Ústredným motívom však nie je milostný troj- či viacuholník, ale Giocondina sila prekonať samu seba, k čomu jej pomáha silná viera. Náboženský kontext dáva všetkým hlavným postavám opery dôležitý motív ku konaniu. Jedných vedie k pokore, dôvere a láske, druhých k pokrytectvu, vyvolávaniu strachu, hrôzy a moci,“ priblížil režisér, ktorý sa v banskobystrickej opere predstavil v roku 2016 réžiou Mozartovho singspielu Čarovná flauta.

Libreto: Arrigo Boito
Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Dominik Beneš
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Kostýmy: Lenka Polášková
Scéna: Petr Vítek
Svetelný dizajn: Daniel Tesař
Choreografia: Béla Kéri Nagy
Zbormajsterka: Iveta Popovičová

LA GIOCONDA: PATRÍCIA SOLOTRUKOVÁ
LAURA ADORNO: MICHAELA ŠEBESTOVÁ
LA CIECA: JITKA SAPARA FISCHEROVÁ
ENZO GRIMALDO: PAOLO LARDIZZONE
BARNABA: ZOLTÁN VONGREY
ALVISE BADOERO: IVAN ZVARÍK
ZUANE: MARIÁN HADRABA
ISEPO: MICHAL HÝROŠŠ
CANTORE: MATÚŠ BUJŇÁK
Prvý hlas: JURAJ KAŠŠA
Druhý hlas: JURAJ DUDA

Spoluúčinkujú orchester, zbor a balet Štátnej opery
Koncertný majster:
Oldřich Husák

Hosťovanie v SND