Slovenské osmičky

Slovenské osmičky

činohra

Nový diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými“ rokmi 20. storočia. Od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

nová budova SND, Modrý salón
18. 9. 2018 19:30 h - 21:00 h

Plán predstavení

Utorok 18. 9. 2018
19:30 h 21:00 h
V predaji
Štvrtok 18. 10. 2018
19:30 h 21:00 h
V predaji

Diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými“ rokmi 20. storočia. Od rozpadu Rakúsko – Uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

Každý mesiac sa spolu s renomovanými historikmi z Historického ústavu SAV, z univerzít a vysokých škôl, Ústavu pamäti národa či s historikmi zo zahraničia, ale i sociológmi, divadelnými či filmovými teoretikmi, historikmi umenia pozrieme na motívy rozhodnutí politikov pri dejinných udalostiach, na ich osobné pohnútky a najmä na to, aký vplyv mali tieto rozhodnutia na život bežného človeka, na kultúrny i spoločenský rozvoj. Slovenské osmičky odhalia divákom tie zákutia v histórii, o ktorých sa veľa nehovorí a prinesú nové pohľady vnímania jednotlivých nielen politických udalostí v zaujímavých súvislostiach. Aké boli teda zmeny v spoločnosti, ktoré sprevádzali medzníky našej formujúcej sa krajiny?

Moderátorom diskusných večerov bude Tomáš Hudák.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

Témy diskusií: