Šmátranie v širočine

Šmátranie v širočine

činohra

V rámci festivalu Ars Poetica 2018

nová budova SND, Modrý salón
13. 11. 2018 19:30 h - 22:30 h

Šmátranie v širočine nastavuje nové vzťahy medzi poéziou a divadlom. Unikátna súhra svetovej opernej hviezdy a hereckej hviezdy SND rozsvieti vaše zmysly a privedie k prameňom živého jazyka. Vstúpte do sveta magickej obraznosti a vnútorných hlasov, ktoré vo vás prebudia zabudnuté územia pamäti. Vedú nevšednými hĺbkami a výškami.. späť do širočiny vedomia.

Predstavenie vzniklo v rámci medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2018 v spolupráci s Činohrou SND.

Scenár (montáž z poézie Jána Stacha): Martin Solotruk
Réžia: Soňa Ferancová
Účinkujú: Ján Gallovič, Štefan Kocán

Hosťovanie v SND