Veľká doktorská rozprávka

Milan Dubovský

Veľká doktorská rozprávka

opera

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

historická budova SND
24. 1. 2019 17:00 h - 18:45 h

Plán predstavení

Štvrtok 21. 2. 2019
11:00 h 12:45 h
V predaji
Piatok 22. 2. 2019
11:00 h 12:45 h
V predaji

V snívajúcej hlave tajomného pána doktora sa dejú prapodivné veci. Oživuje Vodníka, Vílu Amálku, Černokňažníka Magiáša, Trpaslíka, Híkavca a rôzne ďalšie rozprávkové stvorenia. Na náš dospelácky svet „sivej reality“ sa slovenský skladateľ Milan Dubovský pozrel vo svojej Veľkej doktorskej rozprávke očami detí: a čo uvidel, to prerozprával jazykom bezhraničných možností detskej fantázie, na ktorú tí skôr narodení vari už aj zabudli!

Spoluúčinkuje tanečná skupina Jumbo.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 45 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Scéna a kostýmy Miriam Struhárová
Choreografia Milan Kereš

Obsadenie

Doktor Majzlík Pavol Remenár
Vodník Ján Ďurčo
Učeň Vincko Jana Bernáthová
Princezná Zubeida Eva Hornyáková
Víla Amálka Jana Bernáthová
Černokňažník Magiáš Ján Galla
Veľký pes Ján Galla
Sultán Solimán Ján Babjak
Obchodný cestujúci Roman Krško
Drevorubač Juraj Peter